img

Terapia widzenia - kiedy zacząć?

Zaburzenia widzenia stanowią bardzo powszechne dolegliwości. Nie należy ich lekceważyć, ponieważ organizm w ten sposób stara się zasygnalizować nam, że coś jest nie tak. Zaobserwowanie takich symptomów powinno skłonić nas do wizyty u specjalisty. Jakie są przyczyny upośledzenia zdolności widzenia, w jaki sposób się je leczy i kiedy najlepiej rozpocząć rehabilitację wzroku? Odpowiedzi na te i inne pytania zamieściliśmy w poniższym artykule. 

Zaburzenia widzenia – kiedy wzrok odmawia posłuszeństwa

Na początek sprecyzujmy, co mamy na myśli mówiąc o zaburzeniach widzenia. Zgodnie z definicją, są to różnego rodzaju dysfunkcje narządu wzroku prowadzące do upośledzenia zdolności widzenia. Mogą na nie wskazywać takie objawy jak ograniczenie pola widzenia, pojawienie się dodatkowych wrażeń wzrokowych (np. błysków czy mroczków przed oczami) czy pogorszenie ostrości wzroku. 

Przyczyny zaburzeń widzenia

Najczęstszą przyczyną zaburzeń widzenia są wady wzroku. Krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, starczowzroczność – wszystkie z nich znacząco pogarszają zdolność widzenia. W większości przypadków można je skutecznie skorygować przy pomocy okularów lub soczewek kontaktowych. Niekiedy jednak zaburzenia widzenia powstają w wyniku schorzeń narządu wzroku – w tym przypadku pomoce wzrokowe nie będą niestety skuteczne. Problemy ze wzrokiem mogą wreszcie wynikać z upośledzenia funkcjonowania elementów układu wzrokowego (np. mięśni zewnętrznych oka) oraz z nieprawidłowej budowy anatomicznej gałki ocznej.

Terapia widzenia – na czym polega?

Terapia widzenia jest doskonałym uzupełnieniem leczenia okulistycznego. W wielu przypadkach dzięki odpowiedniej rehabilitacji można znacząco poprawić działanie całego układu wzrokowego. Na czym ona polega? Chodzi po prostu o wykonywanie pod nadzorem terapeuty pewnych ćwiczeń wzrokowo-motorycznych. Ich celem jest usprawnienie funkcjonowania narządu wzroku między innymi w zakresie akomodacji, ułożenia i ruchów gałek ocznych, pracy mięśni zewnątrzgałkowych itd. Aby terapia widzenia była skuteczna, kluczowy jest z jednej strony dobór właściwych ćwiczeń, a z drugiej systematyczność w ich wykonywaniu.

Kiedy najlepiej zacząć terapię widzenia?

Mówiąc najprościej: im szybciej, tym lepiej. Rehabilitację widzenia warto rozpocząć już u najmłodszych pacjentów, ponieważ ich układ wzrokowy jest najbardziej plastyczny. Regularne wykonywanie ćwiczeń wzrokowo-motorycznych może uchronić dziecko przed poważnymi problemami ze wzrokiem w przyszłości. Jakie są najważniejsze wskazania do rehabilitacji wzrokowej? Oto kilka przykładów:
    • zaburzenia akomodacji (czyli procesu polegającego na dostosowywaniu się oka do oglądania obiektów znajdujących się w różnych odległościach),
    • niewłaściwe ułożenie gałek ocznych (zez),
    • osłabienie ostrości widzenia z bliska i/lub z daleka,
    • uporczywe, wielodniowe bóle oczu i/lub głowy,
    • okresowe niedowidzenie,
    • problemy z czytaniem i pisaniem,
    • wady refrakcji,
    • zaburzenia widzenia w wyniku urazów oka,
    • zaburzenia widzenia towarzyszące schorzeniom neurologicznym i endokrynologicznym.

 

Zobacz również