img

Powrót wady po zabiegu laserowej korekcji wzroku – ryzyko wystąpienia

Jedną z najpowszechniej stosowanych metod leczenia wad refrakcji jest laserowa korekcja wzroku. Kwalifikują się do niej osoby z krótkowzrocznością, nadwzrocznością i astygmatyzmem. Choć rezultaty zabiegu dają się z wysokim prawdopodobieństwem przewidzieć, w niektórych przypadkach mogą pojawić się efekty niezaplanowane. Jednym z nich jest powrót wady po operacji. Czy każda laserowa korekcja wzroku obarczona jest takim niebezpieczeństwem? W jaki sposób można zminimalizować ryzyko nawrotu choroby?

Laserowa korekcja wzroku – podstawowe informacje

Na laserową korekcję wzroku decyduje się obecnie coraz więcej osób. Ta nowoczesna metoda leczenia pozwala bowiem na trwałe pozbycie się wady wzroku, a tym samym zwalnia nas z konieczności noszenia okularów czy soczewek kontaktowych. Po przeprowadzeniu takiej operacji oczy odzyskują sprawność, a pacjent może cieszyć się ostrością widzenia w pełnym zakresie. Laseroterapia wykonywana jest w trybie ambulatoryjnym – pacjent wychodzi do domu już kilka godzin po zabiegu. Korekcja laserowa trwa około 15-20 minut, z czego działanie lasera to jedynie kilkanaście sekund. Operacja jest całkowicie bezbolesna i nie powoduje żadnego dyskomfortu. Stosuje się znieczulenie miejscowe kropelkowe, a nad bezpieczeństwem pacjenta czuwa obecny na sali anestezjolog. W trakcie zabiegu pacjent leży na łóżku operacyjnym. Dokładnie nad okiem zostaje ustawione ramię lasera. Za pomocą emitowanej wiązki światła urządzenie modeluje kształt rogówki. Lasery stosowane podczas operacji są całkowicie bezpieczne. Jeśli pacjent przez przypadek odwróci wzrok, laser natychmiast przerywa pracę. Nie ma więc możliwości niewłaściwego skierowania światła. Większość pacjentów obserwuje poprawę jakości widzenia zaraz po operacji. Rekonwalescencja po zabiegu jest bardzo szybka, a komplikacje pojawiają się niezwykle rzadko.

Powrót wady po laseroterapii

U niektórych pacjentów całkowite usunięcie wady wzroku wymaga przeprowadzenia kilku operacji. Zabieg można powtórzyć już po krótkim czasie – termin wyznaczany jest przez lekarza prowadzącego. Pomimo wysokiej skuteczności korekcji laserowej w usuwaniu krótkowzroczności, dalekowzroczności i astygmatyzmu, w niektórych przypadkach wada może powrócić. Takie sytuacje są jednak wyjątkowo rzadkie. Regresja choroby może pojawić się przede wszystkim w przypadku nieprzestrzegania zaleceń lekarskich w okresie rekonwalescencji. W tym czasie bardzo ważne jest zapewnienie oczom odpoczynku. Ogromne znaczenie ma także zadbanie o dotlenienie i nawilżenie oczu – jest to niezbędne dla właściwego metabolizmu siatkówki. Regresja wady wzroku może się zdarzyć przede wszystkim u pacjentów ze schorzeniami endokrynologicznymi oraz u kobiet w ciąży. Nawrót wady zazwyczaj nie jest całkowity, można ją jednak poddać ponownej korekcji laserowej. Jeśli wada jest niewielka, rozwiązaniem mogą być okulary. W bardzo rzadkich przypadkach po zabiegu korekcji laserowej może pozostać wada resztkowa (niedokorekcja). Zdarza się to zwłaszcza u pacjentów z dużymi lub wyjątkowo skomplikowanymi wadami wzroku. Rekorekcję wzroku można z powodzeniem przeprowadzić już w krótkim czasie po operacji. Innym przykładem może być nadkorekcja, polegająca na zmianie krótkowzroczności w nadwzroczność i odwrotnie. W większości przypadków efekt nadkorekcji utrzymuje się jedynie tymczasowo – jeśli nie ustąpi, można powtórzyć zabieg. Pamiętajmy, że laserowa korekcja wzroku nie jest w stanie zatrzymać naturalnych procesów starzenia. Z tego powodu zabieg nie uchroni nas przed starczowzrocznością ani nie wyeliminuje niedowidzenia.

Zobacz również