img

Jak przebiega korekta stożka rogówki?

Stożek rogówki jest niezapalną chorobą rogówki, polegającą na zniekształceniu jej naturalnego kształtu. Zmiany w strukturze rogówki prowadzą do ścieńczenia i uwypuklenia tkanki, w efekcie czego rogówka zaczyna przybierać stożkowaty kształt. Pojawienie się stożka rogówki może prowadzić do powstawania poważnych problemów ze wzrokiem. Najczęstszymi objawami schorzenia są niewyraźne i rozmyte widzenie oraz nadwrażliwość na światło. Na największe ryzyko zachorowania na stożek rogówki narażone są osoby w wieku dojrzewania. Ryzyko zwiększa się ponadto u osób z alergiami i nawykowym pocieraniem oczu. Stożek rogówki ma charakter pogłębiający, a najgwałtowniejsze objawy pojawiają się zwykle u pacjentów w wieku około 20-30 lat. Korekta stożka rogówki może polegać na użyciu metod zachowawczych lub zastosowaniu leczenia chirurgicznego.

Metody zachowawcze

Wśród metod niechirurgicznych wymienić można stosowanie korekcji okularowej lub soczewkowej. Miękkie soczewki kontaktowe są używane w początkowym stadium choroby, gdy widoczne są jedynie objawy astygmatyzmu. Gdy choroba zaczyna się pogłębiać, konieczne jest zastosowanie twardych soczewek gazoprzepuszczalnych. Natomiast w fazie zaawansowanej używa się soczewek twardówkowych. Pacjentom ze stożkiem rogówki polecane są także soczewki hybrydowe oraz soczewki miniskleralne.

Leczenie chirurgiczne

W przypadku leczenia stożka rogówki bardzo skuteczne okazują się metody chirurgiczne. Są całkowicie bezbolesne i pozwalają nie tylko wyeliminować objawy, lecz także całkowicie zahamować dalszą progresję choroby. Nowoczesne zabiegi stosowane w terapii stożka rogówki to:

  • wszczepienie pierścieni Intacs,

  • zabieg Topoguided,

  • zabieg Cross Linking.

Jak przebiegają poszczególne zabiegi?

Pierścienie Intacs

Pierścienie Intacs są dobierane dla każdego pacjenta indywidualnie. Pod uwagę bierze się kształt rogówki. Metoda pierścieni Intacs należy do zabiegów laserowej korekcji wzroku. W czasie operacji w rogówce wykonywane są mikroskopijne nacięcia, w które następnie wprowadzane są specjalne pierścienie. Wprowadzenie pierścieni w strukturę rogówki ma na celu spłaszczenie krzywizny powstałej w wyniku stożka. Efektem zabiegu jest zmniejszenie astygmatyzmu, a tym samym poprawa jakości widzenia.

Topoguided

Inną metodą stosowaną w korekcji stożka rogówki jest zabieg Topoguided. Zabieg polega na laserowym wyrównaniu powierzchni rogówki i zlikwidowaniu stożka. W większości przypadków wraz z zabiegiem Topoguided wykonywany jest również zabieg Cross Linking.

Cross Linking

Cross Linking należy do najbardziej innowacyjnych metod korekcji stożka rogówki. Zabieg jest dla pacjenta całkowicie bezbolesny, ponieważ jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Znieczulenie podaje się w formie kropli do oczu. Następnie rogówka jest nasączana roztworem witaminy B2 (ryboflawiny). Na koniec strukturę naświetla się promieniami UV o określonej długości. W wyniku Cross Linking pomiędzy włóknami rogówki wytwarzane są nowe mosty kolagenowe, co przyczynia się do jej usztywnienia.

 

Zobacz również