img

Wady i choroby oczu, których możesz się pozbyć za pomocą lasera

Jednym z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych są dolegliwości narządu wzroku. U podłoża chorób oczu i wad wzroku znajdują się zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Szacuje się, że na całym świecie żyje współcześnie około miliarda osób borykających się z problemami z widzeniem. Niestety, leczenie podejmuje jedynie część z nich. Tymczasem niektóre choroby oczu, jeśli nie zostaną w odpowiednim czasie poddane terapii, mogą nie tylko wpływać na pogorszenie jakości widzenia, lecz również doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. Problemów ze wzrokiem nie należy w żadnym wypadku bagatelizować. Jedną z nowocześniejszych metod mających zastosowanie w leczeniu tego rodzaju dolegliwości jest laseroterapia. Których chorób oczu i wad wzroku można pozbyć się za pomocą lasera?

Wady refrakcji

Około 80% informacji o otoczeniu zdobywamy za pośrednictwem narządu wzroku. Nasze oczy mają skomplikowaną budowę, w której skład wchodzi złożony układ optyczny. Odbierane przez gałkę oczną wrażenia wzrokowe są przekształcane na impulsy nerwowe i przekazywane do mózgu. Najważniejszymi elementami oka odpowiadającymi za percepcję wzrokową są rogówka, soczewka i siatkówka. O wadach refrakcji mówimy wtedy, kiedy układ optyczny nie funkcjonuje prawidłowo. Najczęstszą wadą wzroku jest krótkowzroczność, polegająca na ogniskowaniu przechodzących przez rogówkę i soczewkę równoległych promieni świetlnych nie na siatkówce, lecz przed nią. W sytuacji, gdy promienie padają za siatkówką, mówimy o nadwzroczności. Natomiast jeżeli rogówka lub soczewka uległy nadmiernemu wydłużeniu i rozciągnięciu, w związku z czym wpadająca do oka wiązka światła jest zniekształcana, mamy do czynienia z astygmatyzmem. Wszystkie spośród wymienionych wad refrakcji można z powodzeniem usunąć za pomocą laseroterapii. Korekcja laserowa daje trwałe efekty – po wykonaniu takiego zabiegu pacjenci, którzy wcześniej nosili okulary lub soczewki kontaktowe, mogą cieszyć się doskonałą ostrością widzenia bez konieczności ich używania.

Zaćma

Jedną z najpoważniejszych chorób oczu jest zaćma. Schorzenie polega na zmętnieniu soczewki oka, prowadzącym do stopniowego pogarszania jakości widzenia. Obraz staje się coraz bardziej zamglony i niewyraźny, a w niektórych przypadkach może dojść do całkowitej utraty wzroku. Zabieg laserowego usunięcia zaćmy jest jedyną w pełni skuteczną metodą leczenia. Operacja jest całkowicie bezbolesna i nie prowadzi do żadnych powikłań. Podczas zabiegu oko pacjenta znieczula się kroplami anestetycznymi (nie ma potrzeby stosowania narkozy). Laserowe usunięcie zaćmy rozpoczyna się od wykonania w rogówce niewielkiego nacięcia. Następnie za pomocą narzędzi generujących fale ultradźwiękowe usuwana jest zmętniała soczewka. W jej miejsce wszczepia się specjalny implant wewnątrzgałkowy.

Stożek rogówki

Stożek rogówki jest chorobą polegającą na ścieńczeniu i uwypukleniu rogówki w centralnej części. Prowadzi to do powstania deformacji, która uniemożliwia prawidłowe widzenie. Do leczenia stożka rogówki wykorzystuje się metody laserowe połączone z zabiegiem cross-linking. Jeśli stadium choroby nie jest jeszcze bardzo zaawansowane, można wykonać korektę laserową i cross-linking podczas jednego zabiegu. Laserowej korekcji stożka rogówki dokonuje się zawsze techniką powierzchowną (z rogówki zdejmuje się sam nabłonek, o czym przystępuje się do korekcji z użyciem lasera). Następnie przeprowadza się cross-linking – rogówkę najpierw nasącza się środkiem zawierającym ryboflawinę, a następnie naświetla się ją lampą emitującą promieniowanie UV-A. Dzięki takiemu zabiegowi rogówka staje się na powrót sprężysta i elastyczna, powstają też nowe połączenia włókien kolagenowych.

Zobacz również