img

Terapia widzenia domowa i gabinetowa - czym się różnią, co wybrać?

To, że możemy odbierać bodźce zewnętrzne, jest zasługą naszych zmysłów. Każdy z nich umożliwia nam reagowanie na odmienne rodzaje bodźców. W tradycyjnej klasyfikacji podaje się pięć zmysłów: dotyk, węch, smak, słuch oraz wzrok, z których za najważniejszy uznawany jest ten ostatni. Zdolność widzenia pozwala nam odróżniać dzień od nocy, rozpoznawać kształty i kolory oraz orientować się w przestrzeni. Wzrok pełni też ogromnie ważną funkcję w przekazywaniu emocji i komunikowaniu się z innymi. Choć pewnie rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, zdolność widzenia znacznie ułatwia nam codzienne funkcjonowanie. Gdy wzrok zawodzi, nawet rutynowe czynności niespodziewanie stają się trudniejsze niż zazwyczaj. W celu poprawy sprawności widzenia oraz wspomagająco w leczeniu wad wzroku warto skorzystać z tzw. terapii widzenia. Na czym ona polega? Którą wybrać – domową czy gabinetową? Odpowiadamy na najczęstsze pytania naszych czytelników.

Na czym polega terapia widzenia?

Terapia widzenia jest procesem polegającym na regularnym wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń wzrokowo-motorycznych w celu poprawy sprawności narządu wzroku. Wykorzystuje się w niej założenia optometrii behawioralnej. Podstawy tej dziedziny są bardzo proste: to, jak widzimy otaczający nas świat, jest rezultatem jego, w jaki sposób nauczyliśmy się korzystać z naszego aparatu wzrokowego. W tym podejściu widzenie uznawane jest więc za umiejętność wyuczoną – i jako taką dającą się w pewnym stopniu modyfikować. Specjaliści zajmujący się optometrią behawioralną uznają, że sprawne widzenie można sobie po prostu „wyrobić” – służą do tego właśnie wspomniane przed chwilą ćwiczenia.

Kto może poddać się terapii widzenia?

Terapii widzenia może poddać się pacjent w każdym wieku, jednak najlepsze rezultaty uzyskiwane są w przypadku dzieci. Dzięki wcześnie podjętej rehabilitacji wzrokowej można wbudować solidny fundament na całe dorosłe życie. Terapia widzenia zalecana jest przy wielu dolegliwościach, wśród których można wymienić m.in. zaburzenia akomodacji, nieprawidłowe ułożenie gałek ocznych (zez), niedowidzenie oraz zamazywanie obrazu.

Terapia widzenia domowa

Chcąc poddać się terapii widzenia zasadniczo mamy dwie możliwości: rehabilitację w domu oraz ćwiczenie pod okiem profesjonalisty. W przypadku terapii domowej specjalista ustala z pacjentem rodzaj i zakres ćwiczeń oraz podaje dokładne zalecenia odnośnie częstości i długości treningu. Przyjmuje się, że dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy wykonywać ćwiczenia co najmniej 2-3 razy w tygodniu, a długość pojedynczej sesji nie powinna być krótsza niż 20-30 minut. Kontrolą efektów zajmuje się lekarz – należy go odwiedzać minimum raz na półtorej miesiąca.

Terapia widzenia gabinetowa

Skuteczność rehabilitacji wzroku jest ściśle związana z poprawnością wykonywania ćwiczeń. Dlatego aby mieć pewność, że ćwiczymy prawidłowo, warto rozważyć skorzystanie z terapii gabinetowej. Zajęcia odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają około 50 minut. W tym przypadku ćwiczymy pod nadzorem wykwalifikowanego terapeuty, możemy też korzystać z profesjonalnych sprzętów rehabilitacyjnych znajdujących się w gabinecie.

 

Zobacz również