img

Terapia widzenia dla najmłodszych

Prawidłowy rozwój zmysłu wzroku w okresie dzieciństwa ma ogromne znaczenie dla sprawności widzenia w całym dorosłym życiu. Warunkiem kluczowym jest tu poprawne funkcjonowanie wszystkich części układu wzrokowego, a więc zarówno gałki ocznej, jak i nerwu wzrokowego oraz określonych obszarów kory mózgowej. Nie każdy problem z widzeniem jest spowodowany chorobą lub wadą wzroku. Niekiedy zdarza się bowiem tak, że wynikają one po prostu ze słabej sprawności oczu. Pomocna może okazać się wtedy terapia widzenia. Jak wygląda taki proces w przypadku najmłodszych? Z naszego artykułu dowiesz się najważniejszych informacji na temat rehabilitacji wzroku u dzieci. Zapraszamy do czytania.

Terapia widzenia – co to takiego?

Terapią widzenia nazywamy szereg specjalistycznych ćwiczeń wzrokowo-motorycznych przeprowadzanych w celu usprawnienia procesu widzenia i poprawy funkcjonowania narządu wzroku. Nad poprawnością ich wykonywania czuwa wykwalifikowany terapeuta. Rehabilitacja widzenia obejmuje m.in. ćwiczenia skoncentrowane na przywróceniu prawidłowego przebiegu akomodacji układu optycznego, usprawnienia ruchu gałek ocznych (wergencji), polepszenia celowego skupiania wzroku na danym obiekcie (fiksacji), poprawy koordynacji gałek ocznych dla widzenia obuocznego (fuzji) i ogólnego polepszenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Terapia wzroku dla dzieci – kiedy jest potrzebna?

Terapię wzroku można przeprowadzać u osób w każdym wieku, jednak najlepsze efekty przynosi w przypadku dzieci. Dzieje się tak dlatego, że układ wzrokowy najmłodszych jest najbardziej plastyczny i podatny na pozytywne zmiany wywołane ćwiczeniami. Kiedy warto poddać dziecko rehabilitacji widzenia? Po pierwsze w przypadku zeza, czyli wady wzroku wywołanej osłabieniem mięśni ocznych. Gdy mięśnie są zbyt słabe, kąt patrzenia jednego oka względem drugiego jest nieprawidłowy. Prowadzi to do zaburzenia widzenia stereoskopowego. Rehabilitacja wzroku jest zalecana po różnego rodzaju urazach i wypadkach. Warto skierować na nią dziecko wtedy, kiedy pojawia się u niego problem z akomodacją (niestabilną ostrością widzenia w różnych zakresach). Terapia widzenia zalecana jest również najmłodszym, którzy skarżą się na subiektywne dolegliwości, m.in. ból głowy przy czytaniu, zawroty głowy podczas skupiania wzroku na jednym punkcie, dwojenie obrazu, problemy z orientacją w przestrzeni itp. Pamiętajmy, że odpowiednia rehabilitacja wzrokowo-motoryczna to jeden z najważniejszych elementów usprawniających rozwój dziecka.

Ile trwa terapia widzenia dla najmłodszych?

Rehabilitacja wzroku jest procesem bardzo złożonym, wymagającym odpowiedniej ilości czasu. O skuteczności przebiegu terapii decyduje wiele czynników, m.in. dobranie właściwych ćwiczeń i systematyczność oraz zaangażowanie samego pacjenta. Ustalając plan rehabilitacji trzeba mieć na uwadze fakt, iż szacowany czas jej trwania w trakcie przebiegu leczenia może ulec zmianie. Najczęściej postępy są widoczne dość szybko, jednak w niektórych przypadkach potrzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na efekty trochę dłużej.

 

 

 

Zobacz również