img

Jaskra – czy można uniknąć zachorowania na nią?

O tym, że jaskra to bardzo groźna choroba oczu, nie trzeba przekonywać nikogo. Szacuje się, że jest ona drugą przyczyną upośledzenia lub utraty wzroku na całym świecie. W jaki sposób – jeśli w ogóle – można uniknąć zachorowania na nią?

Jaskra ma wiele twarzy

Wbrew pozorom, jaskra jaskrze nierówna. Istnieje bowiem kilka jej odmian, które – choć mają wspólny mianownik w postaci uszkadzania nerwu wzrokowego, czyli tzw. neuropatii jaskrowej – różnią się przyczynami, obrazem klinicznym, a nawet rokowaniem. Najczęściej występującym typem jaskry jest pierwotna z otwartym kątem przesączania. To wyjątkowo groźna odmiana – rozwija się bezobjawowo, często powoli – latami. Wykrycie jest zazwyczaj przypadkowe i zwykle już w zaawansowanym stadium, co znacznie zmniejsza szansę na skuteczne jej leczenie. Innym typem jest jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania, w której, z powodów anatomicznych, dochodzi do zablokowania odpływu cieczy wodnistej z oka naturalną jej drogą – czyli przez kąt przesączania. Istnieje również jaskra wtórna, którą może wywołać uraz, inna choroba (np. zaćma) lub stan zapalny oka. Ostatnim typem jest jaskra wrodzona, mogąca ujawniać się nawet u niemowląt – powodują ją zaburzenia rozwojowe kąta przesączania. Odmiany jaskry inne niż pierwotna z otwartym kątem przesączania objawiają się zwykle stopniową utratą pola widzenia (charakterystyczne mroczki przed oczami), a także bólami głowy i oczu.

Jak uniknąć zachorowania na jaskrę?

Jaskra pierwotna i wrodzona to schorzenie, które często występuje rodzinnie. I choć nie mamy wpływu na czynniki genetyczne, możemy skutecznie przyczynić się zwiększenia szans terapii jaskry poprzez regularne wizyty u okulisty i badania wzroku. Dzięki temu możliwe będzie wczesne wykrycie choroby – co ma kluczowe znaczenie w przypadku jaskry pierwotnej z otwartym kątem przesączania – i skuteczne hamowanie jej postępów. W przypadku typu pierwotnego z zamkniętym kątem przesączania można poddać się profilaktycznemu zabiegowi korekty cech anatomicznych, którego efekty pomogą uniknąć zachorowania w przyszłości.

Leczenie jaskry

W jaki sposób można leczyć jaskrę? Jedną z opcji jest terapia farmakologiczna, która opiera się na przyjmowaniu leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Inna to leczenie operacyjne, do którego zaliczamy zabiegi takie jak m.in.: selektywna trabekuoplastyka laserowa (SLT) oraz irydotomia laserowa. Ich celem jest wytworzenie alternatywnej drogi odpływu dla cieczy wodnistej, co również powoduje obniżenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Niestety typ pierwotny z otwartym kątem przesączania nie jest wyleczalny. W tym przypadku trzeba do końca życia podejmować terapię, której celem będzie ciągłe hamowanie postępów choroby, aby jak najdłużej zachować dobrą ostrość wzroku. Im wcześniej jednak wykryta, tym większe szanse na skuteczniejsze leczenie. Dlatego warto raz jeszcze powtórzyć – regularnie badajmy wzrok; to opłacalna inwestycja w przyszłość!

Zobacz również