img

Terapia widzenia - co to jest?

Dobre widzenie pełni ogromnie ważną rolę w naszym życiu. Dzięki tej niezwykłej zdolności organizm jest w stanie odbierać bodźce świetlne pochodzące z otoczenia. Narząd wzroku składa się z gałki ocznej, aparatu ochronnego oka oraz aparatu ruchowego oka. Do prawidłowego funkcjonowania wzroku konieczne jest sprawne działanie wszystkich z wymienionych elementów. Gdy go zabraknie, mogą pojawić się różnego rodzaju problemy z widzeniem. Które z nich występują najczęściej? Na czym polega terapia widzenia? O tym w dzisiejszym artykule. 

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia widzenia definiowane są jako nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu wzroku prowadzące do pogorszenia odbioru obrazu. W większości przypadków objawiają się osłabieniem ostrości widzenia, jednak mogą im towarzyszyć również inne symptomy (jak błyski czy mroczki przed oczami). Ich przyczyny mogą być rozmaite. Najczęściej są po prostu efektem rozwijającej się przez wiele lat wady wzroku – przede wszystkim tej nieleczonej, która nie jest na bieżąco korygowana odpowiednimi szkłami okularowymi. Można tu wymienić zarówno krótkowzroczność i nadwzroczność, jak i astygmatyzm. Na osłabienie widzenia w znaczący sposób wpływają również choroby oczu, czego doskonałym przykładem może być zaćma – schorzenie polegające na postępującym mętnieniu naturalnie przezroczystej soczewki. Upośledzenie wzroku może również wystąpić nagle. W tym przypadku u źródeł leżą zazwyczaj urazy mechaniczne, stan zapalny nerwu wzrokowego, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe lub ostry epizod jaskry.

Czym jest terapia widzenia?

Terapia widzenia prowadzona jest w celu poprawy funkcjonowania układu wzrokowego. Obejmuje różnego rodzaju ćwiczenia wzrokowo-motoryczne, wykonywane pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty. Dzięki terapii widzenia można przywrócić sprawność w zakresie akomodacji oka, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ułożenia i ruchów oczu oraz widzenia obuocznego.

Jak przebiega kwalifikacja do terapii widzenia?

Na początek pacjent poddawany jest badaniu optometrycznemu. Wykonuje je lekarz optometrysta, czyli specjalista zajmujący się badaniem wad refrakcji, dobieraniem tzw. pomocy wzrokowych (okularów, soczewek kontaktowych) oraz ustalaniem sposobu rehabilitacji układu wzrokowego. W trakcie badania oceniany jest typ i stopień zaawansowania zaburzenia widzenia, jak również określane są rokowania co do powodzenia ewentualnej terapii. Następnie lekarz wspólnie z pacjentem ustala zakres ćwiczeń wzrokowych oraz wyjaśnia ich cel. Aby rehabilitacja mogła być skuteczna, konieczne jest uczęszczanie na zajęcia co najmniej raz w tygodniu.

Efekty terapii widzenia

Ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie układu wzrokowego mogą przynieść bardzo dobre rezultaty. Nad poprawnością ich wykonywania czuwa specjalista, dlatego pacjent nie musi się o nic martwić. Dzięki rehabilitacji może nastąpić poprawa widzenia obuocznego oraz usprawnienie akomodacji oczu. Ćwiczenia pozwalają także wzmocnić mięśnie zewnątrzgałkowe, a co za tym idzie poprawić efektywność działania układu ochronnego oka. 

 

Zobacz również