img

Laserowa korekcja wzroku w przypadku niedowidzenia u osób dorosłych

Problem niedowidzenia u osób dorosłych występuje na całym świecie. Szacuje się, że dotyczy on około 2% populacji. Charakteryzuje się pogorszeniem ostrości wzroku nie dającym się skorygować ani okularami, ani soczewkami kontaktowymi, ani mrużeniem oczu. Może obejmować zarówno jedno, jak i oboje oczu. W przeciwieństwie do osłabienia ostrości widzenia ze względu na wadę wzroku lub chorobę, niedowidzenie nie ma żadnej przyczyny organicznej. Przez wiele lat przyjmowano, że leczenie niedowidzenia możliwe jest tylko u dzieci. Jednak współczesna okulistyka pozwala na przeprowadzenie terapii również w przypadku osób dorosłych. Zastosowanie ma tutaj innowacyjna metoda zwana laserową korekcją wzroku.

Niedowidzenie powiązane z zezem

Mówiąc o niedowidzeniu często wspomina się o trzech jego postaciach. Każda z nich związana jest z innym powodem mającym wpływ na zaburzenie ostrości wzroku. Po pierwsze, problem niedowidzenia pojawia się u osób z chorobą zezową. Problem może powstać jako konsekwencja osłabienia mięśni okoruchowych. Ze względu na to, że oko zezujące ustawione jest w pozycji nieprawidłowej, obraz nie skupia się w samym środku siatkówki, lecz bardziej na jej obrzeżach. Zagęszczenie receptorów światłoczułych w peryferyjnych obszarach siatkówki jest znacznie mniejsze, niż w centralnym punkcie, dlatego ostrość widzenia automatycznie staje się gorsza. Niekiedy zdarza się tak, że nawet pomimo usunięcia zeza jakość widzenia nie poprawia się. Dzieje się tak dlatego, że mózg w pewnym sensie „przyzwyczaił się” do oglądania obrazu ze zniekształconej perspektywy i trudno mu dostosować się do nowych warunków.

Niedowidzenie a wysokie wady wzroku

Problem niedowidzenia bardzo często pojawia się u osób z wysokimi wadami wzroku. Klasycznym przykładem może tu być różnowzroczność (anizometropia). Polega ona na tym, że między jednym a drugim okiem występuje znaczna różnica ostrości widzenia. W takim przypadku oczy nie uczestniczą równomiernie w odbieraniu bodźców, lecz jedno z nich wykonuje pracę „za dwoje”. Oko, które widzi gorzej, z biegiem czasu staje się „okiem leniwym”. Jeśli mózg przez dłuższy czas otrzymuje informacje wyłącznie z jednego oka, zaczyna się przyzwyczajać do stanu, że jest to jedyna możliwa jakość widzenia. Nawet wtedy, gdy wada wzroku zostanie poddana korekcji, mózg nadal nie jest w stanie właściwie przetwarzać informacji.

Niedowidzenie ze względu na przeszkodę

Osłabienie ostrości widzenia może być związane ze schorzeniami narządu wzroku pojawiającymi się już w okresie wczesnego dzieciństwa. Jedną z przeszkód uniemożliwiających prawidłowe przekazywanie informacji między okiem a korą mózgową jest zaćma wrodzona. W przypadku tej choroby do siatkówki nie dociera dostateczna ilość światła, niezbędna do wytworzenia pełnego wrażenia wzrokowego. Tym samym mózg nie jest w stanie wyuczyć się odpowiedniej reakcji na przekazywane do niego informacje.

Laserowa korekcja wzroku w leczeniu niedowidzenia u dorosłych

W leczeniu niedowidzenia u osób dorosłych stosowana jest laseroterapia. Daje ona porównywalne efekty co korekcja za pomocą okularów czy soczewek kontaktowych. Efektem zabiegu jest skorygowanie oka do najwyższej możliwej dla niego ostrości widzenia. Innymi słowy, rezultat laseroterapii będzie taki sam, jak efekt zapewniany przez okulary lub soczewki. Korekcja laserowa jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób z wysoką różnowzrocznością. Aby zakwalifikować się do zabiegu należy wykonać odpowiednie badania okulistyczne.

Zobacz również