img

Najnowocześniejsze metody leczenia wad wzroku

Z wadami wzroku boryka się coraz większa liczba osób. Wady wzroku, zwane inaczej wadami refrakcji, są spowodowane nieprawidłowym ogniskowaniem przez układ optyczny oka wpadającego doń światła. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy układ optyczny w spoczynku nie skupia równoległej wiązki światła na siatkówce, lecz przed nią (krótkowzroczność) lub za nią (nadwzroczność). Światło docierające do oka jest następnie przekształcane w impuls nerwowy, przekazywany do mózgu przez nerw wzrokowy. W związku z tym, że układ optyczny nie funkcjonuje prawidłowo, ta informacja jest nieidealna – co skutkuje nieostrością widzenia. Najpopularniejszą metodą korygowania wad refrakcji jest stosowanie okularów lub soczewek kontaktowych. Jednak dzięki intensywnemu rozwojowi współczesnej okulistyki obecnie dostępne są także metody umożliwiające trwałe przywrócenie ostrości widzenia na drodze operacyjnej. Dzięki nim pacjent może uniknąć konieczności noszenia okularów i cieszyć się dobrym wzrokiem.

Laseroterapia

Najpopularniejszą alternatywą dla okularów czy soczewek kontaktowych staje się w ostatnich latach laserowa korekcja wzroku. Zabieg trwa jedynie kilkanaście minut, a podczas operacji wykorzystywane są nowoczesne, w pełni zautomatyzowane urządzenia (lasery excimerowe oraz femtosekundowe). Laser nie ma bezpośredniego kontaktu z gałką oczną – wszystko odbywa się za pomocą wiązki światła. Laseroterapia uznawana jest za bardzo skuteczną, a przy tym całkowicie bezpieczną metodę leczenia wad refrakcji, dlatego z roku na rok przybywa pacjentów zainteresowanych tym sposobem terapii. Efekty laserowej korekcji wzroku widoczne są niemal natychmiast. Korekcja laserowa ma jednak pewne ograniczenia. Zabieg nie może być wykonany np. u pacjentów ze stożkiem rogówki, zbyt cienką rogówką czy zespołem suchego oka.

Soczewki wewnątrzgałkowe

Przywrócenie ostrości widzenia pacjentom z krótkowzrocznością możliwe jest także dzięki wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej. Taki zabieg stanowi połączenie metody laserowej z wymianą soczewki. Dzięki umieszczeniu w oku syntetycznego implantu możliwe jest zlikwidowanie wady refrakcji. Takie zabiegi są polecane zwłaszcza osobom po 40. roku życia, choć można je wykonywać również u młodszych pacjentów. Rodzaj soczewki dobierany jest indywidualnie. Inne implanty będą odpowiednie do likwidacji krótkowzroczności, inne do nadwzroczności, a jeszcze inne do eliminacji astygmatyzmu. Pod uwagę bierze się także wiek pacjenta. Podobnie jak w przypadku pozostałych zabiegów, również wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej odbywa się w znieczuleniu miejscowym kroplowym i jest całkowicie bezbolesne. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest całkowite usunięcie nawet dużej wady wzroku.

Metody nieinwazyjne

Naukowcy pracują obecnie nad stworzeniem nowej, w pełni nieinwazyjnej metody leczenia wad wzroku, która mogłaby być stosowana u wszystkich pacjentów – nawet tych, z którzy z jakichś względów nie mogą być zakwalifikowani do laseroterapii, wymiany soczewki lub innych zabiegów refrakcyjnych. Prowadzone są np. badania nad wykorzystaniem oscylatora femtosekundowego. To specjalny rodzaj lasera pracującego z wyjątkowo dużą częstotliwością, emitującego impulsy niskoenergetyczne. Trwają prace nad tym, by móc zastosować taką metodę leczenia m.in. u osób ze stożkiem rogówki czy zespołem suchego oka.

Zobacz również