img

Leczenie zeza - ile kosztuje w Warszawie?

Choroba zezowa zwana także strabismusem, jest wadą oczu polegającą na osłabieniu mięśni ocznych, w wyniku czego zaburzeniu ulega kąt patrzenia jednego oka względem drugiego. Oprócz kwestii kosmetycznych zez może także zaburzać koordynację wzrokowo-ruchową, co z kolei może sprawiać trudności w prowadzeniu pojazdów mechanicznych czy uprawiania sportu. Czy zeza da się wyleczyć? Czy jest to kosztowne?


Zez oczu - co to jest za choroba?

Strabismus charakteryzuje się osłabieniem mięśni ocznych, w wyniku którego kąty patrzenia oczu różnią się od siebie. Wbrew powszechnej opinii zez nie jest defektem jedynie kosmetycznym, gdyż może powodować zaburzenia funkcji wzroku i prawidłowej koordynacji ręka-oko. Zez może mieć charakter towarzyszące, porażeniowy lub ukryty. Ten ostatni może przejść w formę zeza jawnego np. w sytuacjach stresowych lub przy zmęczeniu. Zez porażeniowy występuje u osób zmagających się m.in. ze stwardnieniem rozsianym czy nowotworem ośrodkowego układu nerwowego.

 

Przyczyny i objawy zeza

Choroba zezowa może mieć różne przyczyny - najczęściej są to jednak czynniki genetyczne lub skutek urazów porodowych. Także wady refrakcyjne wzroku, niektóre choroby gałki ocznej czy schorzenia mięśni ocznych mogą wpływać na jej rozwoju. W grupie ryzyka nie znajdują się tylko dzieci. Zdarza się bowiem, że zez może wystąpić u dorosłych pacjentów, zwykle na skutek takich nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy.
Najpopularniejszym objawem zeza jest nierównoległe ustawienie gałek ocznych. W przypadku zeza rozbieżnego oko odchyla się w stronę skroni, natomiast w przypadku zeza zbieżnego - odchyla się ono w stronę nosa. U dzieci choroba zezowa może powodować osłabioną ostrość widzenia, co może rzutować na wyniki w nauce, gdyż wpływa to na umiejętność czytania i pisania. Dorośli zmagający się z tym schorzeniem skarżą się natomiast na podwójne widzenie. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy zez pojawił się nagle, np. na skutek choroby.


Ile kosztuje leczenie zeza w Warszawie?

Choroby zezowej nie da się pozbyć za pomocą lasera. Jeśli zez jest widoczny, zwykle jego wystąpienie zauważają rodzice. W przypadku zeza ukrytego konieczne jest specjalistyczne badanie okulistyczne. W przypadku dzieci istnieje duże prawdopodobieństwo wyleczenia zeza za pomocą okularów korekcyjnych. Czasem jednak jedynym wyjściem jest operacja zeza. Zabiegi te wykonuje się w przypadku zeza rozbieżnego lub zbieżnego. Operacja zeza jest refundowana przez NFZ dla pacjentów w każdym wieku, jednak najlepiej, aby była ona przeprowadzona poniżej 10 roku życia. W przypadku dorosłych operacja zeza ma charakter wyłącznie kosmetyczny. Jeśli zdecydujemy się na prywatny zabieg korekcji zeza, musimy się liczyć z wydatkiem około 3-4 tysięcy złotych.

 

Zobacz również