img

Metody leczenia zaćmy

Wzrok jest uznawany za najważniejszy ze zmysłów. To właśnie dzięki oczom do naszego mózgu trafia aż 80% informacji o otaczającym świecie. Wszystkie zebrane w ten sposób dane są gromadzone, by mogły zostać wykorzystane w odpowiednim czasie. To właśnie dlatego osoby, które utraciły wzrok, mogą nadal „widzieć” podczas snu. Dzięki oczom zdobywamy informację o kształtach i kolorach, możemy też odnajdywać się w przestrzeni. Jednak nie wszyscy mogą cieszyć się dobrą jakością widzenia. Specjaliści apelują, że z roku na rok rośnie liczba osób borykających się z wadami i chorobami wzroku. Jednym z najpoważniejszych schorzeń oczu jest zaćma. Choroba dotyka najczęściej osoby starsze, choć zdarzają się również przypadki zachorowania w młodszym wieku. Wyróżnia się zarówno przypadki zaćmy starczej, jak i młodzieńczej czy nawet wrodzonej. Zaćma jest chorobą związaną ze zmętnieniem soczewki oka. Nieleczona prowadzi do stopniowego pogarszania się wzroku. Jeśli nie zostaną podjęte żadne środki terapeutyczne, osoba z zaćmą może całkowicie utracić wzrok. Czy istnieją skuteczne metody leczenia zaćmy? O tym w dzisiejszym artykule.

Zaćma – krótka charakterystyka

Nasze oczy mają bardzo złożoną budowę. Jednym z elementów, z których składa się gałka oczka, jest soczewka. Niekiedy zdarza się, że soczewka traci swoją naturalną przejrzystość i staje się mętna. Rozwój zaćmy najczęściej związany jest z naturalnymi procesami starzenia się soczewki. To właśnie dlatego z chorobą najczęściej borykają się osoby w podeszłym wieku. Katarakta może się jednak pojawić także w związku z urazami oraz stanami zapalnymi oczu. Choroba niekiedy towarzyszy schorzeniom ogólnoustrojowym, między innymi cukrzycy. Powodem postępującego mętnienia soczewki może być także przyjmowanie niektórych leków. Do najbardziej charakterystycznych objawów zaćmy należy pogorszenie ostrości widzenia, wrażenie oślepienia w kontakcie z jasnym światłem, pogłębiająca się krótkowzroczność, widzenie podwojonych lub zniekształconych przedmiotów oraz odczucie, że otaczający świat znajduje się za mgłą. Zaćma stanowi obecnie ponad 30% spośród wszystkich przypadków upośledzeń widzenia. Choroba ma najczęściej charakter postępujący, dlatego aby uchronić oczy przed dalszym pogarszaniem, a w konsekwencji utratą wzroku, konieczne jest podjęcie jak najszybszego leczenia.

Metody leczenia zaćmy

Jedyną metodą usunięcia zaćmy jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Zaćmy nie można wyleczyć żadnymi preparatami farmakologicznymi, na nic zdadzą się także okulary korekcyjne czy soczewki kontaktowe. Katarakta prowadzi do stopniowej degeneracji soczewki, dlatego okulary stanowią jedynie pomoc doraźną, nie eliminując jednak samego problemu. Operacyjne leczenie zaćmy polega na laserowym usunięciu zmętniałej soczewki i zastąpieniu jej nową soczewką wewnątrzgałkową. Istnieje kilka metod laserowego leczenia zaćmy. Pierwszym z nich jest usuwanie pozatorebkowe. Podczas takiego zabiegu zamienia się samą soczewkę, zaś torebka pozostaje nienaruszona. Usunięcie jądra soczewki za pomocą ultradźwięków nazywane jest fakoemulsyfikacją. Kolejnym sposobem leczenia zaćmy jest zabieg usunięcia soczewki wraz z torebką. Technik laserowych nie stosuje się natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia z zaćmą wrodzoną. Zanim pacjent zostanie zakwalifikowany na operację usunięcia zaćmy musi odbyć szereg badań okulistycznych. Na ich podstawie lekarz otrzymuje szczegółową informację na temat zmętnienia w soczewce. Diagnoza obejmuje wywiad lekarski i badanie oczu. Do zabiegów operacyjnych kwalifikowane są w pierwszej kolejności osoby z zaawansowanymi postaciami choroby.

Zobacz również